Kastamonu SYDV Sözleşmeli Personel Alım


Kastamonu SYDV Sözleşmeli Personel Alımı 2013


İŞKUR Kurum Dışı Kamu Personel İş İlanları, T.C. Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü Kastamonu Araç İlçesi Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı Sözleşmeli Kamu Personel Alım İlanı.

Meslek: Sosyal Yardım Ve İnceleme Görevlisi, Daimi Süreli 2 Personel Alınacak. Son Başvuru 27 Şubat 2013 Daimi Süreli (6 Ay Deneme Süreli) Kamu İş İlanı.

Başvuru Şartları:
T.C. Vatandaşları
3.18 Yaşını Bitirmiş Olmak Ve 35 Yaşını Doldurmamış
Askerlik Görevini Yapmış Veya Muaf Olmak, Yada Askerlikle İlişkisi Bulunmamak
Kamu Haklarından Mahrum Bulunmamak, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. Maddesinde Sayılan Genel Ve Özel Şartlara Sahip
Üniversitelerin 4 Yıllık Bölümlerinden Mezun Olmak
Kamu Personeli Seçme Sınavı, KPSS P3 Puan Türünden En Az60 Puan Almış
Kastamonu Araç İlçesinde İkamet Eden
Görevin Devamlı Yapılmasına Engel Olabilecek Vücut Sakatlığı Veya Akıl Hastalığı BulunmamakBaşvuru İçin Gerekli Belgeler:
Başvuruda Bulunan Adaylardan İstenen Belgelerin Asılları Bizzat İstenecek, Fotokopileri Aslına Uygunluğu Kontrol Edilip Tasdik Edildikten Sonra İade Edilecektir.
Sözleşmeli Personel İş Talep Formu
Bitirdiği Okulun Diploması, Çıkış Belgesinin Aslı Veya Onaylı Sureti
Nüfus Cüzdanın Tasdikli Bir Fotokopisi (T.C Kimlik Numaralı)
KPSS P3 Sınav Sonuç Belgesi Yada Noter Onaylı Sureti
3 Adet Vesikalık Fotoğraf
Erkek Adaylar İçin Askerlikle İlgisi Olmadığını Gösteren Belge
Adli Sicil Belgesi
Sağlık Raporu (Sözleşmeden Önce İstenecek)
Nüfus Müdürlüğünden Alınacak İkametini Gösterir Belge

Sınava Başvuru:
Başvurular Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün http:// www.sosyalyardimlar.gov.tr Adresindeki Personel Alımı İlanları Linki Üzerinden 13/02/2013 - 27/02/2013 Tarihleri Arasında Online Yapılacaktır. Sözlü Sınava Girmeye Hak Kazananların Listesi 07/03/2013 Tarihinde Açıklanacaktır. Sözlü Sınav 14/03/2013 Perşembe Günü Saat 10:00’da Kaymakamlık Makamında Yapılacaktır.

Başvuru Sayfası

Online Müracaat Eden Adaylardan İstenen Belgeler 06/03/2013 Günü Saat 17:00’a Kadar Adaylar Tarafından Bizzat Teslim Edilecektir. 06/03/2013 Günü Mesai Bitiminden Sonra Teslim Edilecek Belgeler Kabul Edilmeyecektir. Belgeler İmza Karşılığı Teslim Alınacak Olup Posta Yolu İle Gönderilen Belgeler Online Başvuru Yapılsa Dahi Kabul Edilmeyecektir.

Mülakata Katılacak Adaylar, Geçerli KPSS P3 Puanına Göre En Yüksek Puana Sahip Adaydan Başlamak Üzere, Her Bir Unvan İçin Alınacak Personel Sayısının 5 Katı Olarak Belirleneceğinden Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün Resmi İnternet Sitesi Olan www.sosyalyardimlar.gov.tr Adresinden “SYDV Personel Alım İlanları” Linkini Kullanarak Başvuru Yapmaları Zorunludur.

Mülakat Sonucunda Atanmaya Hak Kazanan Adayların Listesi Kaymakamlık Resmi İnternet Sitesi Olan www.arac.gov.tr Adresinden İlan Edilecektir. Bu İlan Tebliğ Mahiyetinde Olacağından Ayrıca Tebligat Yapılmayacaktır.
Atanmaya Hak Kazanan Adayların Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünden Onayları Geldikten Sonra Sözleşmeleri İmzalanarak Göreve Başlatılacaktır.

İletişim Adresi:
Araç Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı Hükümet Konağı Binası Araç Kastamonu
Tel: 0 366 362 13 56


Facebook'ta Paylaşın!