T.C İlaç Tıbbi Cihaz Kurumu 100 Personel Alım


T.C. İlaç Tıbbi Cihaz Kurumu 100 Personel Alımı


Türkiye İş Kurumu İŞKUR Kamu Personel İş İlanları. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı İlaç Ve Tıbbi Cihaz Kurumu Kamu İş İlanı, 100 Ürün Denetmen Yardımcısı Alımı.

15 Eczacılık Fakültesi, 15 Biyoloji Bölümü, 20 Kimya Bölümü, 5 Biyokimya Bölümü, 4 Kimya Mühendisliği, 10 Biyomedikal Mühendisliği, 3 Elektrik Elektronik Mühendisliği, 3 Biyomühendisliği, 5 İktisat, 5 Maliye, 5 İşletme, 3 Uluslar Arası İlişkiler, 7 Kamu Yönetimi Bölüm Mezunu Personel Alımı Yapılacak.
Başvurular 13 Mayıs 2013’de Başlayıp 24 Mayıs 2013 Saat 18:00’da Sona Erecek.

Meslek Açıklaması:
Türkiye İlaç Ve Tıbbi Cihaz Kurumu Denetim Hizmetleri Daire Başkanlığı Merkez Teşkilatında Ve Kurumca Belirlenecek Oluşturulacak Gruplarda Kurumun Görev Alanına Giren Ürünlerle İlgili Denetimleri Mevzuata Uygun Olarak Yapmak Üzere 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Göre Kadrolu Olarak Çalışan Denetim Elemanlarıdır.Yapılacak Sözlü Sınav Sonucunda, Yeterlilik Ve Başarı Düzeyine Göre 100 Ürün Denetmen Yardımcısının; Merkez Teşkilatında Ve Kurumca Belirlenerek Oluşturulacak Gruplarda İstihdamları Öngörülmektedir. Sınavda Başarılı Olan Adaylar Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 9 Uncu Derece Kadrolarda İşe Başlatılacaklardır. Kurum, Başka Bir Kurumda Çalışmakta İken Sınavı Kazanan Adayların, Bu Görevlerindeki Olumsuz Mütalaa İle Disiplin Cezalarını Değerlendirme Hakkını Saklı Tutar.

Sınava Katılım Koşulları:
1)657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 İnci Maddesinde Öngörülen Şartları Taşımak,
2)En Az 4 Yıllık Lisans Eğitimi Veren Eczacılık Fakültesi, Kimya Bölümü, Biyoloji Bölümü, Biyokimya Bölümü, Kimya Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği, Elektrik/Elektronik Mühendisliği, Biyomühendisliği, İktisat, Maliye, İşletme, Uluslararası İlişkiler Ve Kamu Yönetimi Bölümlerinden Ya Da Bunlara Denkliği Yükseköğretim Kurulunca Onaylanan Fakülte Veya Yüksekokullardan Mezun Olmak,
3)Yarışma Sınavının Yapıldığı İlk Gün İtibarıyla Otuz Beş Yaşını Doldurmamış Olmak,
4)Görevini Devamlı Yapmasına Engel Olabilecek Bir Hali Bulunmamak,
5)Türkiye'nin Tüm Bölge, İklim Ve Yolculuk Şartlarında Görev Yapabilecek Durumda Olmak,
6)Adli Sicil Kaydı Bulunmamak,
7)T.C. Ölçme, Seçme Ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tarafından, 09-10 Temmuz 2011 Veya 07-08 Temmuz 2012 Tarihlerinde Yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS), KPSS P8 Puan Türünden Asgari 70 (Yetmiş) Puan Almış Olmak Gerekmektedir.
Sınava Başvuran Adaylardan 09-10 Temmuz 2011 Veya 07-08 Temmuz 2012 KPSS Sonuçlarına Göre Aşağıdaki Tabloda Belirtilen Sayı Kadar Kişi Sınava Çağrılacaktır.

Bölüm
En Yüksek Puan Alan İlk
Eczacılık Fakültesi 30 kişi
Kimya Bölümü 40 kişi
Biyoloji Bölümü 30 kişi
Biyokimya Bölümü 10 kişi
Kimya Mühendisliği 8 kişi
Biyomedikal Mühendisliği 20 kişi
Elektrik/Elektronik Mühendisliği 6 kişi
Biyomühendisliği 6 kişi
İktisat 10 kişi
Maliye 10 kişi
İşletme 10 kişi
Uluslararası İlişkiler 6 kişi
Kamu Yönetimi 14 kişi
TOPLAM 200 kişi
Ancak Son Sıradaki Adayla Aynı Puanı Almış Olan Adaylar Da Sınava Katılmaya Hak Kazanır. Sınava Katılmaya Hak Kazanan Adaylar, 3 Haziran 2013 Tarihinden İtibaren Türkiye İlaç Ve Tıbbi Cihaz Kurumunun İnternet Sitesinde (http://www.titck.gov.tr) İlan Edilecek Olup, Kişilere Ayrıca Özel Bir Duyuru Yapılmayacaktır.

Sınavın Konuları Tarihi Ve Yeri:
Sınav, Tek Aşamalı Ve Sözlü Olarak, Ankara'da Türkiye İlaç Ve Tıbbi Cihaz Kurumu Binasında 10-14 Haziran 2013 Tarihleri Arasında Yapılacaktır. Adayların Kendileri İçin Tanımlanmış Gün Ve Saatte Sınav Yerinde Olmaları Gerekmektedir. Adaylar İlan Edilen Listedeki Sıraya Göre Sınava Alınacaklardır. Aynı Gün İçerisinde Sırasını Kaçıran Adaylar O Günkü Sınav Listesinde Tanımlanan Adayların Sınavlarının Sona Ermesine Müteakip Sınava Alınabileceklerdir.
Adayların;
A)Mezun Olduğu Alan İle İlgili Sınav Konularına İlişkin Bilgi Düzeyi,
B)Bir Konuyu Kavrayıp Özetleme, İfade Yeteneği Ve Muhakeme Gücü,
C)Liyakati, Temsil Kabiliyeti, Davranış Ve Tepkilerinin Mesleğe Uygunluğu,
Ç)Özgüveni, İkna Kabiliyeti Ve İnandırıcılığı,
D)Genel Yetenek Ve Genel Kültürü,
E)Bilimsel Ve Teknolojik Gelişmelere Açıklığı, Konularında Mesleğe Uygunlukları Değerlendirilecektir.

Adaylar, Sınav Komisyonu Tarafından Değerlendirilecek Olup, Yukarıda Bahsedilen (B. Bölümündeki) Sınav Konularının (A) Maddesi İçin 50 (Elli), (B) İle (E) Maddelerinin Her Biri İçin 10’ar (On) Puan Üzerinden Değerlendirilir, Verilen Puanlar Sınav Tutanağına Geçirilir. Sözlü Sınavda Başarılı Sayılmak İçin, Sınav Komisyonu Başkan Ve Üyelerinin 100 Tam Puan Üzerinden Verdikleri Puanların Aritmetik Ortalamasının En Az 70 Olması Şarttır. Sınav Sonucu Belirlenen Başarı Listesi www.titck.gov.tr Adresinde İlan Edilecektir.

Başvurular Nasıl Yapılacak:
13-24 mayıs 2013 tarihleri arası Kurumunun resmi internet (http://www.titck.gov.tr) sayfasında ilan edilen “Ürün Denetmen Yardımcılığı Sınav Başvuru Formu”nu açık ve eksiksiz olarak doldurup, fotoğraf yapıştırıp ıslak imzalı olarak, aşağıda istenen belgeler ile birlikte Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Söğütözü Mah. 2176. Sok. No:5 P.K. 06520 Çankaya Ankara adresine posta veya hafta içi 09:00-18:00 mesai saatleri arasında şahsen başvuruda bulunabileceklerdir. Eksik veya usulüne uygun olarak hazırlanmayan belgeyle yapılan müracaatlar ile postada meydana gelen gecikmelerde başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuruda İstenilen Belgeler:
1.Kurumun Web Sayfasından (www.titck.gov.tr) Temin Edilerek Başvuru Sahibi Tarafından Açık Ve Eksiksiz Doldurulmuş, Fotoğraf Yapıştırılmış Islak İmzalı (Mavi Renkli Kalem İle) Ürün Denetmen Yardımcılığı Sınav Başvuru Formu,
2.Diploma Veya Mezuniyet Belgesi Fotokopisi,
3.KPSS Belgesinin Çıktısı,

Sınavı Kazanarak Ataması Yapılacak Adaylardan Yukarıdaki Belgelere İlave Olarak Aşağıdaki Belgeler de İstenilecektir.
A)T.C. Kimlik Numarası Yazılı Beyanı,
B)Diploma Veya Mezuniyet Belgesinin Aslı Veya Kurumca Onaylı Örneği,
C)Erkek Adaylar İçin Askerlikle İlişiği Olmadığına Dair Yazılı Beyan,
Ç)6 Adet Vesikalık Fotoğraf,
D)Adli Sicil Yazılı Beyanı,
E)Görevini Devamlı Olarak Yapmaya Engel Bir Sağlık Sorunu Bulunmadığına Dair Yazılı Beyanı,
F)Mal Bildirim Beyanı.
Aslı İbraz Edilmek Kaydıyla Getirilen Belgelerin Fotokopileri Türkiye İlaç Ve Tıbbi Cihaz Kurumuna Şahsen Başvuru Yapacak Adaylar İçin Kurum Tarafından Tasdik Edilebilecektir. Eksik Belge Ve Bilgileri Bulunan Başvurular İle Şartları Taşımadığı Halde Yapılan Başvurular, Değerlendirmeye Alınmayacaktır. Başvuru Tarihi Olarak, Türkiye İlaç Ve Tıbbi Cihaz Kurumu Evrak Birimine Giriş Tarih Ve Saati Esas Alınacaktır.

İletişim:
Türkiye İlaç Ve Tıbbi Cihaz Kurumu
Adres: Söğütözü Mah. 2176. Sok. No:5 P.K. 06520 Çankaya Ankara
Tel: 0 312 218 30 00 (3709)
Giriş Sınavı Sonucunda Başarılı Olan Adayların, Tebliğ Tarihinden İtibaren, Belirtilen Belgeler İle On Beş Gün İçerisinde Yazılı Olarak Başvurmak Zorundadır.


Facebook'ta Paylaşın!