IŞKUR İşsizlik Parası Ödemeleri Şartları

İŞKUR İşsizlik Parası Ödemeleri, İşsizlik Parasını Alma Şartları.

Kimler Hangi Süre Boyunca İşsizlik Parası Alabilirler. İŞKUR İşsizlik Maaşı Hesaplamak.

Hizmet Akdinin Sona Ermesinden Önceki Son 3 Yıl İçinde En Az 600 Gün Sigortalı Çalışıp İşsizlik Sigortası Primi Ödenmiş Ve İşten Ayrılmadan Önceki Son 120 Gün İçinde Prim Ödeyerek Sürekli Çalışmış Olanlar Yararlanabilir.

Part-Time Çalışanlar Ve Raporlu Olanlarda Son 120 Gün Şartı Aranmaz.
Part-Time Çalışanlar Son 3 Yılda 600 Prim Ödeme Günü Varsa İşsizlik Ödeneğine Başvurabilir.
Son 4 Ayda Raporlu Olanlar Son 3 Yılda 600 Prim Ödeme Günü Varsa İşsizlik Ödeneğine Başvurabilir.

SGK Gün Dökümlerini E Devlet Veya SGK Sitesinde Sorgulayabilirsiniz.

İşsizlik Sigortasının Amacı, İşsizliğin Ortaya Çıkardığı Olumsuzlukları Belli Bir Ölçüde Hafiflemek, Bir Başka Deyişle, İşsiz Kalınan Süre Boyunca Sigortalının Uğradığı Gelir Kaybını Bir Ölçüde Gidermek ve Yeni Bir İş Bulmasına Yardımcı Olmaktır.

İşsizlik Sigortası Fonu, İşsizlik Maaşı Alma Şartları.
İşsizlik Sigortası, Çalışanın Kendi İsteği Dışında, Çalışanın Kusuru Dışında, Oluşan İş Kayıplarını Telafi Etmek Amacıyla Faaliyet Gösteren Sigorta Koludur.

İşsizlik Ödeneği Alma Süreleri:
Çalışanın Sigortalı Durumunu Kaybetmesi ( Kendi İsteği Ve Kusuru Dışında) Halinde Ödenen İşsizlik Parası; Çalışanın Sigorta Primi Ödemelerine Gün Sayısına Göre En Az 6 Ay En Çok 10 Ay İşsizlik Parası Alabilmektedir. Son Üç Yılda; 600 İle 899 Gün Prim Ödemesi Olan Çalışanlar 6 ay İşsizlik Sigortası Maaşı Almaya Hak Kazanırlar, 900 İle 1079 Gün Prim Ödemesi Olan Çalışanlar 8 ay İşsizlik Maaşı Almaya Hak Kazınırlar, 1080 Gün Ve Üzeri Prim Ödemesi Olanlar 10 Ay İşsizlik Maaşı Almaya Hak Kazanır.İşsizlik Fonundan Yararlanarak İşsizlik Parası Alanların Genel Sağlık Sigorta Primleri Sosyal Güvenlik Kurumuna Yatırılır.
İŞKUR Türkiye İş Kurumu Tarafından Mesleki Eğitim Ve Danışmanlık Hizmeti Verilerek, Yeni Bir İş Bulmalarına Yardımcı Olunur.


İşsizlik Parası Alma Şartları:
İşsizlik Maaşından Yararlanmak İçin, İşin Kaybedildiği Tarihten Önceki 120 Gün Prim Ödemesi Olanlar, Son Üç Yıl İçerisinde 600 Gün Prim Ödemesi Olanlar, İşlerini Kaybettikleri Tarihten Sonraki 30 Gün İçerisinde İŞKUR Şubelerine Şahsen, Yada İnternet Ortamından İşsizlik Ödeneği Başvuru Linkini Tıklayarak Başvurabilirler. (İşsizlik Ödeneğine Geç Başvuranlar İşsizlik Maaşı Alma Haklarını Kaybetmezler, Ancak Geç Başvuru Yaptıkları Gün Sayısı Kadar Hak Ettikleri İşsizlik Maaşlarından Düşülür.) (www.iskur.gov.tr)

İşsizlik Maaşını Hesaplamak
İşsizlik Maaşı, Çalışanın Son 4 Aylık Primi İle Hesaplanır. Son 4 Aylık Brüt Günlük Ortalama Kazancın % 40’ı Kadar İşsizlik Parası Almaya Hak Kazanırlar. Hesaplanan Aylık İşsizlik Maaşı 16 Yaşından Büyüklere Uygulanan Brüt Asgari Ücret Tutarının % 80’i Geçemez.

Örnek İşsizlik Maaşı Hesaplama:
Son 4 Aylık Brüt Maaşınızı Toplayıp 4'e Bölün.

Brüt Maaşı 900 TL Olan Çalışan İçin İşsizlik Maaşı Hesaplama:
900 / 100 x 40 = 360 TL – Damga Vergisi 2,30 TL Alacağınız İşsizlik Maaşı 357,7 TL Aylık.

Brüt Maaşı 1100 TL Olan Çalışan İçin İşsizlik Maaşı Hesaplama:
1100 / 100 x 40 = 440 TL – Damga Vergisi 2,9 TL Alacağınız İşsizlik Maaşı 437,1 TL Aylık.

İşsizlik Maaşı Neden Kesilir?
Türkiye İş Kurumu Tarafından Tekli Edilen Mesleklerine Uygun, İkamet Ettikleri Yere Yakın, Son Çalıştıkları İşle Ücret Ve Çalışma Koşulları Birbirine Yakın Bir İşi Geçerli Bir Neden Göstermeden Kabul Etmeyen İşsizlerin İşsizlik Maaşları Kesilir.
Bir İşte Çalıştığı Tespit Edilen, Sosyal Güvenlik Kurumlarından Yaşlılık Aylığı Aldığı Belirlenen İşsizlerin İşsizlik Maaşları Kesilir.
İşsizlik Ödeneği Alırken Hastalanan Rapor Alan, İşsizlerin İşsizlik Ödeneği Kesilir.
İŞKUR Tarafından Meslek Edindirme Eğitimini Geçerli Bir Neden Göstermeden Kabul Etmeyen, İşsizlerin İşsizlik Maaşları Kesilir.

İşsizlik Maaşı Alırken Başka Bir Yerde SSK’lı Olarak İşe Başlayanlar İşe Başladıkları Tarih’ten En Geç 15 Gün İçerisinde ‘KESME DURDURMA FORMU’ İle İş Kur Müdürlüğüne Başvurmalıdır. Aksi Takdirde Fazla Ödenmiş Olan İşsizlik Maaşı Yasal Faiziyle Geri Alınacak Ve İşsizlik Maaşına Hak Kazanma Şartları Sıfırdan Başlayacaktır.
Sigortalı Çalışan İşsizlik Ödeneğinden Yaralanma Süresini Doldurmadan Tekrar İşe Girer Ve İşsizlik Sigortası Ödeneğinden Yararlanmak İçin Bu Kanunun Öngördüğü Şartları Yerine Getirmeden Yeniden İşsiz Kalırsa, Daha Önce Hak Ettiği İşsizlik Ödeneği Süresini Dolduruncaya Kadar Bu Haktan Yararlanmaya Devam Eder.

Son 3 Yıl İçerisinde İşsizlik Maaşından Yararlananlar İlk İşsizlik Maaşına Hak Kazandıkları Tarihten İtibaren Son 3 Yıl İçerisinde 600 Günü Doldurmadan Maaş Alma Hakkı Kazanamayacaklar.

İşsizlik Maaşı Ne Zaman Ödenir:
İlk İşsizlik Ödeneği Ödemesi, Ödeneğe Hak Kazanılan Tarihi İzleyen Ayın Sonuna Kadar Yapılır. Sigortalı İşsizler, TC Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı İle Birlikte Her Hangi Bir PTT Şubesine Başvurarak İşsizlik Ödeneklerini Alabilirler.

İşsizlik Sigortasının Amacı, Gelecekte Ortaya Çıkması Muhtemel İşsizlik Riskine Karşı Çalışanları Güvence Altına Almak, Böylece İşsizlik Riskine Maruz Kalması Muhtemel Bir İşte Çalışanlara, Düzenli Olarak İstihdam Döneminde Prim Ödemek Suretiyle, İşsizlik Halinde Ücret Kayıplarını Karşılayacak Bir Gelire Kavuşmaktadır.
» DEVAMI ...