Diyanet Yurtdışı Memur Alımı Yapacak 2013

Diyanet Yurt Dışı Din Hizmetleri Personeli Memur Alacak


İŞKUR Kamu İş İlanları Kamuda Personel Memur İlanları. Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığı Yurt Dışı Teşkilatlarda Görevlendirilmek Üzere Din Hizmetleri Müşavirliği Ve Din Hizmetleri Ataşeliği Kadrolarına Memur Personel Alacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı 25 Din Hizmetleri Müşaviri, 12 Din Hizmetleri Ataşesi Alacak.

Başvuru Tarihleri 12 Ağustos 2013 İle 26 Ağustos 2013.

Atama Yapılacak Ülkeler Ve Kadrolar...


Başvuru Koşulları:
Genel Koşullar:
1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 İnci Maddesinde Belirtilen Genel Şartları Taşımak,
2. Dört Yıllık Dinî Yükseköğrenim Veren Fakülte Veya Yüksekokullardan Birinden Mezun Olmak,
3. Başkanlık Teşkilatında Vaizlik, Müdürlük, Uzmanlık, Diyanet İşleri Uzmanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanlığı Ve Üstü Görevlerde Veya İlahiyat Fakültelerinde Öğretim Üyesi Olarak En Az 3 (Üç) Yıl Çalışmış Olmak,
4. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5 İnci Maddesinin Birinci Fıkrasının (B) Bendinde Belirtilen “Atanmalarında Dinî Öğrenim Şartı Esas Alınan Unvanlarda; İtikat, İbadet, Tavır Ve Hareketlerinin İslam Törelerine Uygunluğunun Çevresinde Bilinir Olduğu Şeklinde” Ortak Bir Nitelik Taşımak,
5. Aşağıda Belirtilen Ülkeler İçin Gerekli Olan Yabancı Dili Bilmek,
6. Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi, Genel Müdür, Daire Başkanı, İl Müftüsü İle İlahiyat Alanında Profesör Olanların Yurt Dışı Temsil Ve Yeterlik Mülakatında, Diğer Adayların Mesleki Ehliyet Sınavı İle Yurt Dışı Temsil Ve Yeterlik Mülakatında Başarılı Olması,

7. Askerlik Hizmetini Yapmış Veya Muaf Tutulmuş Olmak,
8. Son Beş Yıl İçinde Aylıktan Kesme Ve Daha Ağır Bir Disiplin Cezası Almamış Olmak,
9. Yurt Dışı Sürekli Görevden Yurtiçi Görevine Dönenlerin, Yeniden Yurt Dışı Görevine Atanabilmeleri İçin Sınav Tarihi İtibariyle En Az Bir Yıl Fiilen Çalışmış Olmak,
10. Hizmetin Gerektirdiği Yurt Dışı Temsil Ve Yeterliğine Sahip Olmak.

Yabancı Dil:
Yurt Dışı Teşkilatındaki Kadrolara Sürekli Görevle Atanacak Personelde Aranacak Yabancı Dil Türü, Ülkelerin Hizmet Grup Ve Sınıflarına Göre Şöyledir:
1. I. Grupta Bulunan Ülkelere Atanacakların, Öncelikle Görevlendirileceği Ülkenin Resmî Dilini Veya Yaygınlığına Göre İngilizce, Almanca Veya Fransızca Dillerinden Birini Bilmesi.
2. II. Grupta Bulunan Ülkelerden;
A) Türkçe Ve Lehçelerinin Konuşulmadığı Ülkelere Atanacak Personelin, İlgili Ülkenin Dilini Veya Rusça Ya Da Slav Dillerinden Birini Yahut Yaygınlığına Göre O Ülkede Konuşulan İngilizce, Almanca, Fransızca Ve Arapça Dillerinden Birini Bilmesi.
B) Türkçe Veya Lehçelerinden Birinin Konuşulduğu Azerbaycan, Bulgaristan, Kazakistan, Kırgızistan, Kosova, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Makedonya, Moğolistan, Romanya, Özbekistan, Türkmenistan Ve Yunanistan'da Bulunan Kadrolara Sürekli Görevle Atanacak Personelde Yabancı Dil Bilme Şartı Aranmaz.

3. III. Grupta Bulunan Ülkelerden;
A) Resmî Dili Arapça Olan Veya Yaygın Olarak Arapça Konuşulan Ülkelere Atanacak Personelin Arapçayı Ya Da Yaygınlığına Göre O Ülkede Konuşulan Avrupa Dillerinden Birini Bilmesi,

B) Arapçadan Başka Bir Dilin Veya Dillerin Resmî Dil Ya Da Yaygın Konuşulan Dil Olduğu Ülkelerde Bulunan Kadrolara Atanacak Personelin O Ülkede Konuşulan Resmî Dili Veya Yaygın Dillerden Birini Ya Da Arapça Veya Avrupa Dillerinden Birini Bilmesi.

Yabancı Dilin Seviyesi:
1. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından; Müşavirlik İçin En Az 70 (Yetmiş) Puan, Ataşelik İçin En Az 60 (Altmış) Puan Almış Olmak Veya ÖSYM Tarafından Buna Denk Kabul Edilen Ve Uluslararası Geçerliliği Bulunan Bir Belgeye Sahip Olmak.
2. Yabancı Dil Yeterlik Belgelerinin Geçerlilik Süresi Beş Yıldır Ve Bu Sürenin Hesaplanmasında Mesleki Ehliyet Sınavının Yapıldığı Tarih Esas Alınır. Ancak, İlk Atamasında Gerekli Dil Belgesini İbraz Etmiş, İkinci Defa Aynı Unvanla Ve Aynı Yabancı Dil Aranılan Yerlere Atanacaklar İle İlk Atamasında Yetmiş Ve Üzeri Dil Puanı Belgesi Veya ÖSYM Tarafından Buna Denk Kabul Edilen Ve Uluslararası Geçerliliği Bulunan Bir Belgesi Bulunanların Aynı Yabancı Dil Aranılan Yerlere Sonraki Atanmalarında Yabancı Dil Yeterlik Belgesi Aranmaz.
3. Yükseköğretim Kurulunca Denkliği Kabul Edilen Lisans, Yüksek Lisans Veya Doktora Eğitimini Yurt Dışında Tamamlayanlardan, Eğitimini Tamamladığı Dile İlişkin Yabancı Dil Belgesi İstenmez.
http://www.iskurkurslari.com
Başvurular:
1. Başvuru Şartlarını Taşıyan Adaylar 12/08/2013-26/08/2013 Tarihi Mesai Bitimine Kadar İstenilen Belgelerle Birlikte;
A) Başkanlık Merkezinde Görevli Olanlar Birimleri Aracığı İle Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne,
B) Taşra Teşkilatında Görevli Olanlar İl Müftülüklerine,
C) Eğitim Merkezlerinde Görevli Olanlar Eğitim Merkezi Müdürlüklerine,
D) Yurt Dışında Görevli Olanlar Din Hizmetleri Müşavirlik Ve Ataşeliklerine,
E) İlahiyat Fakültelerinde Görevli Olanlar İse Doğrudan Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne Başvuruda Bulunacaklardır.

2. Aday İsim Listeleri 26/08/2013 Pazartesi Günü Mesai Bitimine Kadar Müracaat Mercileri Tarafından disiliskiler@diyanet.gov.tr Elektronik Posta Adresine Bildirilecektir.
3. Taşra Ve Yurt Dışı Teşkilatında Görevli Olan Adayların Başvuru Evrakı En Geç 29/08/2013 Perşembe Günü Mesai Bitimine Kadar Müracaat Mercileri Tarafından APS Veya Kargo İle Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne Ulaştırılmış Olacaktır. Postadaki Vaki Gecikmeler Dikkate Alınmayacaktır. Bu Nedenle Postada Herhangi Bir Gecikmeye Meydan Verilmemesi İçin Başvuru Evraklarının Son Gününe Kadar Bekletilmeden Gönderilmesi Daha Uygun Olacaktır.

Başvuru Belgeleri:
Başvuru Belgeleri, Aşağıda Belirtilen Sıraya Göre Her Biri Şeffaf Dosyaya Konulmuş Olarak Telli Dosya İçerisinde Teslim Edilecektir.
1. Form Dilekçe (Ek-1),
2. Yurt Dışı Göreve Başvuru Formu (Ek-2),
3. Aday Bilgi Formu (Ek-3),
4. En Son Mezun Olduğu Okula Ait Lisans Diploması İle Yüksek Lisans/Doktora Diploması/Mezuniyet Belgesinin Onaylı Fotokopisi,
5. Yabancı Dilin Gerekli Olduğu Yerler İçin Yabancı Dil Düzeyini Gösteren Belgenin Onaylı Fotokopisi Veya Yurtdışında Eğitim Yapan Üniversitelerde Lisans, Yüksek Lisans Veya Doktora Yapmış İse Diploma Ve Denkliğini Gösteren Belge,
6. Hizmet Cetvelinin Onaylı Örneği,
7. Nüfus Cüzdanının Onaylı Fotokopisi,
8. Güvenlik Soruşturması Ve Arşiv Araştırması Formu Ek-4 (3 Adet).

Başvuru Esnasında Dikkat Edilecek Hususlar:
1. Yurt Dışı Göreve Başvuru Formu (Ek-2) İle Güvenlik Soruşturması Ve Arşiv Araştırması Formunun (Ek-4) Boyutları Ve İçeriği Değiştirilmeyecek, Bilgilerde Kısaltma Yapılmayacak Ve Formlar Bilgisayar Ortamında Doldurulacaktır. Aday Bilgi Formu (Ek-3) İse Adayın El Yazısı İle Doldurulacaktır. Her Birine Son Altı Ay İçinde Çekilmiş Renkli Vesikalık Fotoğraf Yapıştırılacak Ve Başvuru Sahibi Tarafından İmzalanacaktır.
2. Formlar Başkanlığımız Web Sayfası Duyurular Bölümü Sınav Duyurusu Ekinden İndirilebilecektir.
3. Belgelerin Aslına Uygunluk Onayı, Görevli Bulundukları Birim/Kurum Amirince Yapılacaktır.
4. Yurt Dışı Göreve Başvuru Formunda (Ek-2) Talep Edilen 2 (İki) Görev Hanesinden (Müşavir/Ataşe) Sadece Bir Tanesi İşaretlenecektir.

5. Başvuru Şartlarını Taşımayan, Başvuru Belgelerini Eksik Teslim Eden, Yanlış Beyanda Bulunan, Süresi İçerisinde Başvurmayan Veya Süresi İçerisinde Başvuru Belgeleri Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne Ulaşmayan Adayların Başvurusu Geçersiz Sayılacaktır.
6. Duyuruda Belirtilen Şartlara Aykırı Uygulamalar Yapanlar Hakkında Yasal İşlem Yapılacak, Başvuru İle Doğacak Hata Ve Eksikliklerin Her Türlü Hukuki Sorumluluğu Başvuru Sahibine Ait Olacaktır.

Mesleki Ehliyet Sınavı, Yurtdışı Temsil Ve Yeterlik Mülakatı:
Sınava Başvuruda Bulunan Adayların Belgelerinin İncelenmesi Sonucunda, Duyuruda Belirtilen Şartları Taşıdığı Tespit Edilenler, 23/09/2013 Pazartesi Günü Saat 10.00’da Başkanlığımız Merkezinde Mesleki Ehliyet Sınavı İle Yurt Dışı Temsil Ve Yeterlik Mülakatına Alınacaklardır. Başvuru Sayısının Fazla Olması Halinde Sınav Müteakip Günlerde Devam Edecektir. Sınava Katılım Tarih ve Saatleri Adaylara Daha Sonra Bildirilecektir.


1. Sınavlarda Adaylar Her Bir Komisyon Üyesince 100 (Yüz) Puan Üzerinden Değerlendirilir. Komisyon Üyelerinin Vermiş Olduğu Puanların Aritmetik Ortalaması Alınarak Adayın Puanı Belirlenir. Kesirli Puanlar Bir Üst Puana Tamamlanır.
2. Başarılı Sayılmak İçin Mesleki Ehliyet Sınavı İle Yurt Dışı Temsil Ve Yeterlik Mülakatından Ayrı Ayrı Yüz Tam Puan Üzerinden En Az 70 (Yetmiş) Puan Almak Gerekir.
3. Yurt Dışı Sürekli Görevlere Atanmada, Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi, Genel Müdür, Daire Başkanı, İl Müftüsü İle İlahiyat Alanında Profesör Olanlar Mesleki Ehliyet Sınavına Tabi Tutulmazlar. Bunların Yurt Dışı Temsil Ve Yeterliği Mülakatla Belirlenir. Başkan Yardımcıları Ve Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanının Yurt Dışı Sürekli Görevlere Atanmasında Herhangi Bir Şart Aranmaz.
4. Mesleki Ehliyet Sınavı Aşağıdaki Konulardan Yapılır Ve 100 (Yüz) Tam Puan Üzerinden Değerlendirilir:
A) Kur’an-I Kerim (35 Puan),
B) Arapça (30 Puan),
C) Dinî Ve Meslekî Bilgi (35 Puan).

5. Yurt Dışı Temsil Ve Yeterlik Mülakatı, Aşağıdaki Konulardan Yapılır Ve 100 (Yüz) Tam Puan Üzerinden Değerlendirilir:
A) Başkanlık Mevzuatı (15 Puan) ,
B) Başkanlık Hizmet Alanı Bilgisi (15 Puan),
C) Yurt Dışı Göreve İlişkin Düşünce Ve Yaklaşımları (15 Puan),
D) Ülkeler Ve Uluslararası Kuruluşlar Hakkındaki Bilgisi (15 Puan),
E) Genel Kültür (10 Puan),
F) İfade Ve İletişim Becerisi (10 Puan),
G) Protokol Bilgisi (10 Puan),
H) Genel Görünüm, Tutum Ve Davranışlar (10 Puan).

Başarı Sıralaması Ve Atama:
1. Başarı Sıralama Listesi Adayların Mülakat Puanlarına Göre En Yüksek Puandan Başlanarak Oluşturulur.
2. Başarı Sıralama Listesi Oluşturulurken, Puanların Eşitliği Halinde Yabancı Dil Puanı Yüksek Olana, Eşitliğin Bozulmaması Halinde Hizmet Süresi Fazla Olana Öncelik Verilir.
3. Başarı Sıralama Listesinde Unvanlar İtibariyle İlan Edilen Kadro Sayısı Kadar Aday Asıldan Kazanmış Sayılır. Sınav Kurulu, İlan Edilen Kadro Sayısına Kadar Yedek Aday Da Belirleyebilir.
4. Başarılı Olanlardan Öncelikle Başkanlık Personelinin Ataması Yapılır.
5. Yurt Dışı Görev Süresi Üç Yıldır, Bu Süre Hizmetin Gerektirdiği Hallerde Başbakan Veya İlgili Bakanın Onayı İle Bir Yıla Kadar Uzatılabilir.

Sınavların Geçerlik Süresi:
Sınav Sonuçları, Sınavın Yapıldığı Tarihten İtibaren 2 (İki) Yıl Süreyle Geçerlidir. Ancak, Yurt Dışı Sürekli Görevler İçin Yapılan Sınavda Yedek Listede Kazananlar, Girdikleri Sınavda İlan Edilen Kadrolar İçin Yeni Bir Sınav İlanı Yapılınca Yedeklikten Kaynaklanan Haklarını Kaybederler.

Diğer Hususlar:
1- Bu Duyuruda Ve İlgili Mevzuatta Belirtilen Genel Ve Özel Şartları Taşımadıkları Sonradan Anlaşılanlar Veya Atanma Şart Ve Niteliklerini Sonradan Kaybedenler, Yapılan Sınavı Kazanmış Hatta Yurtdışına Atanmış Olsalar Dahi Tüm İşlemleri İptal Edilecek Ve Yurt Dışı Görevi Sona Erdirilecektir.
2- Görevlerinde Başarılı Olamadığı Veya Devlet Memurluğunu Ve Yurt Dışındaki Temsil Görevi İle Bağdaşmayan Davranış Ve Faaliyetlerde Bulunarak Devletin Güven Ve İtibarına Gölge Düşürdüğü Yapılan İnceleme Veya Soruşturma Sonucunda Belirlenip Görevini Sürdürmesi Sakıncalı Görülenler Ve Yurt Dışında Görev Yapmasına Mani Halleri Tespit Edilenler İle Büyükelçilik, Başkonsolosluk Ve Diğer Resmî Kurumlarca Geri Çekilme Teklifleri Başkanlıkça Uygun Görülenler Yurt Dışı Görevi Sona Erdirilerek Yurt İçi Görevine Döndürülecektir.

İletişim Adresi:
Adres: Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 147/A 06800 Çankaya Ankara
İrtibat: M.Çelik Şef
Telefon: 0 312 295 73 39
» DEVAMI ...

İŞKUR Almanya Aşçı Alım İlanı Yurtdışı İş

İŞKUR Yurtdışı İş Almanya Aşçı Alım İlanı


Türkiye İş Kurumu İŞKUR Yurtdışı Personel Alım İlanı.

Almanya Stuttgart Şehri Yakınlarında Bulunan Türk Restoranında Çalışmak Üzere, Türk Yemeklerini İyi Yapabilen Aşçı Alınacaktır.

Çalışma Saatleri:

Sabah: 06:00 İle 11:30 Kahvaltı (Açık Büfe)
Öğlen 11:30 İle 18:00 Self Servis
Akşam 18:00 İle 22:00 Alakart Usulü, Tezgaha Çıkan Yemeğe Dekor Vererek Göze Hitap Etmek Önemlidir.


Başvuru:
Yücel Güneş

Telefon: 00 49 703 122 30 69
Cep Telefonu: 00 49 173 615 60 66
Mail: guenes-restaurant@hotmail.de
» DEVAMI ...

İSKUR 4 Yurtdışı İşçi Talebi İlanı 2012

İŞKUR 4 Yurtdışı İşçi Talebi İlanı 2012


Türkiye İş Kurumu İŞKUR Yurtdışı İş İlanları, Yurtdışı İşçi Talepleri.

Libya Mermerci İlanı, Kuveyt Baş Aşçı İlanı, Suudi Arabistan Proje Yönetimi, İnşaat Yöneticisi, Yükleniciler, Tedarikçiler, Suudi Arabistan Laboratuar Ve Kalite Kontrol Yöneticisi Yurtdışı Açık İş İlanları.

Libya Şeriket Al – Naima Lil-Dikor Firmasından Mermerci Alımı İlanı.

Aranılan Şartlar: Dekorasyon Ve Mutfakla İlgili Tüm Donanım İşlerini Kapsayan Mermer Montajında Deneyimli 2 Teknik Eleman Alınacaktır.

1200 Dolar Ücret, Libya Gidiş Dönüş Uçak Biletleri Sağlanacaktır.

İletişim: Nureddin@Seamless.Com.Mt
Ken@Seamless.Com.Mt


İŞKUR Kuveyt Baş Aşçı Yurtdışı İş İlanı.

Ağırlama Sektöründe (Gıda&İçecek) Çalışmaktayız.
Maharani İsmi İle Kuveyt'te Hint Usulü (4 Şubemiz Var Ve 2 Tane Daha Açmayı Planlamaktayız). Koji İsmi İle Japon Usulü (Yapım Aşamasında), Sarpino Aslı Pizza Markasının Frenchise'ı (Yer Aramaktayzı) Olarak Çalışmaktayız Ve Türk Geleneksel Yemekleri Konsepti İle Yer Açmayı Planlamaktayız, Hedefimiz Müşterilerimize Gerçek Türk Mutfağını Sunmaktır.

Mutfak PersonelininTürkiye'den Olmasını İstemekteyiz Ancak Şimdilik Bizlere Menu Konusunda Yardım Etmesi Açısından Baş Aşçı İle Başlamayı Planlıyoruz, Projemizin Diğer Aşamasında Mutfak Personelini Yerleştireceğiz.

İhtiyacımızı Karşılayacak Baş Aşçı Pozisyonu İçin Özgeçmişler Sunmak Sureti İle Bize Destek Olmanızı İstiyoruz Bizler Üzerimize Düşen Mülakat Tarihleri, Yasal Belgeler Ve Visa İşlemlerini Yerine Getireceğiz.

Not: Başvuruların (Telefon Veya Diğer İletişimlerde) Arapça Veya İngilizce Yapılması Gerekmektedir. (Türkçe Başvurulmayacaktır.)

Zakaria Yasin

Yönetim Kurulu Başkanı
Cep: +96597112134
Tel: +96522424043
Faks : +96522424353
E Posta : Zy@Maharani-Restaurant.Net
Maharani Restaurant Şirketip.O.Box: 5914 Hawalli, 32090 Kuwait

SUUDİ ARABİSTAN AUSENCO FİRMASI YURTDIŞI İŞGÜCÜ TALEBİ

Görev Başlığı: Yığın Liçi Uzmanı
Onaylayan: Larry Leens/Patrick Clifford
Görev Grubu: İnşaat
Tarih: 11 Mayıs 2012
Liderlik: Takım Üyesi- Yönetim Vasfı Yok

Mühendislik, Program Yönetimi Ve Küresel Kaynaklar Ve Enerji Sektörlerinde Operasyonel Sonuçlar Konularında Lider Olan Ausenco’nun Amacı Müşterilerine Yenilikçi Sonuçlar Sunmaktır.

Proje Yönetimi Birimi, Fizibilite Çalışmalarının Planlamasından, Tasarım, İnşaat Ve Saha İçerisinde Cevher İşleme Fabrikalarının İşletilmesi Aşamalarına Kadar Tüm Proje Geliştirme Safhaları İle İlgilenmektedir.

Projelerin Zamanında, Bütçeye Uygun Ve Müşteri Beklentilerine Uygun Şekilde İnşa Edilmesini Sağlamak Amacı İle Ausenco Projelerinin Tesliminde Şantiye Faaliyetlerinin Etkili Şekilde Yönetilmesi. Söz Konusu Görev Sudi Arabistan’da Yığın Liçi Ped İnşaası Ve Montajını İdare Etmek İle İlgilidir.

Alınacak Personel:

Yer: Şantiye Cidde’den 400 Km Uzakta Bir Çölün Ortasındadır.
Yaşam Şartları: Yığın Liçi Uzmanı İnşaat Kampı Ortamında Yaşayacaktır.
Personel: Şantiyedeki Bir Çok Kişi Sudi Arab Olacaktır.

Proje Yönetimi: Şantiyedeki Olası Gecikme Olasılığını, Kapsam Değişikliklerini Ve Diğer Şantiye Konularını Raporlamak

İnşaat Yöneticisi: İnşaat Yöneticisine İşlevsel Raporlama Yapacaktır. Şantiyedeki Olası Gecikme Olasılığını, Kapsam Değişikliklerini Ve Diğer Şantiye Konularını Raporlamak.

Yükleniciler: Şantiyede Yüklenici Ve Alt Yüklenicilerle Direk İletişim

Tedarikçiler: Zamanlı Ve Doğru Teçhizat Tedariki İçin Proje Gereksinimlerini Bildirmek


Firma İletişim Bilgileri:
Firma: Ausenco Saudi Aabia Ltd.

Adres: Jameel Squire, Suite 301, P.O. Box:117090 Tahlia Street Jeddah 21391 Suadi Arabia


İletişim Bilgileri

İlgili Kişi: Tel: 966 2 660 9777 Dahili 107
Faks: 966 2 610 5757
E-Posta: Amin Al-Oufi (İnsan Kaynakları Müdürü) Amin.Aloufi@Ausenco.ComSUUDİ ARABİSTAN YURTDIŞI İŞ İLANI:

Suudi Zift Endüstrisi Limited Şirketi. Su Geçirmez Zift Zar Süzgeçleri, Ziftli Yol, Oksitlenmiş Zift Ve Zift Emülsiyonları Üretimi Alanlarında Uzmanlaşıyoruz. Genel Merkezimiz Riyad-Suudi Arabistan’dadır.
Aşağıdaki Koşullara Sahip Laboratuar Ve Kalite Kontrol Yöneticisi Pozisyonunda Türkiye’den İşe Alınacak İşçiler İçin Bize Yardım Etmenizi İstiyoruz.

1)Kimya Mühendisliği Veya Buna Eşdeğer Lisans Diplomasına Sahip Olmak
2)Alanımızda 5 Yıl Deneyime Sahip Olmak
3)35-45 Yaş Arasında Olmak
4)Okuma, Yazma Ve Konuşmada İyi İngilizce Bilmek
5)Bilgisayar Bilgisi
Bu Pozisyonun İçeriğinin Şu Şekilde Olduğunu Kaydedelim
1)Temel Aylık Ücret 2000 Usd
2) Yıllık Olarak Ödenecek Konut Yardımı Olarak 3 Aylık Maaş
3)Yol Harcırahı Olarak Aylık Ödenecek 140 Usd
4)Yıllık Tatil,1 Ay Ücretli İzin Ve İki Yol Bileti
5)Sağlık Sigortası
3 Ay Deneme Süresi Olacaktır.

Emad Al-Nafisah
Genel Müdür

Başvurular İçin:
Tel: 2652602-2651113
Fax: 2652524
P.O.Box 260167-Riyad 11342 Kingdom Of Saudi Arabia
E-Mail: Bitumen@Saudibitumen.Com
E-Mail: Sabit@Saudibitumen.Com
Websitesi: Www.Saudibitumen.Com
» DEVAMI ...

İSKUR Yurtdışı İş İlanları Suudi Arabistan

İŞKUR Yurtdışı İş İlanları Suudi Arabistan Laboratuar ve Kalite Kontrol Elemanı Talebi


Türkiye İş Kurumu İŞKUR Yurtdışı İşler Suudi Zift Endüstri Limited Şirketi Riyad Suudi Arabistan.

İŞKUR Yurtdışı Laboratuar ve Kalite Kontrol Yöneticisi İlanı.

Aranan Şartlar:

Kimya mühendisliği veya buna eşdeğer lisans diplomasına sahip olmak
Alanımızda 5 yıl deneyime sahip olmak
35-45 yaş arasında olmak
Okuma, yazma ve konuşmada iyi İngilizce bilmek
Bilgisayar bilgisi


Çalışma Şartları:
Temel aylık ücret 2000 Amerikan Doları
Yıllık olarak ödenecek Konut Yardımı olarak 3 aylık maaş
Yol harcırahı olarak aylık ödenecek 140 USD
Yıllık tatil,1 ay ücretli izin ve iki yol bileti
Sağlık sigortası
3 ay deneme süresi
Başvuru:
Telefon: 2652602-2651113
Adres: 260167-Riyad 11342 Kingdom of Saudi Arabia
Mail: bitumen@saudibitumen.com
sabit@saudibitumen.com
Web Adres: www.saudibitumen.com
» DEVAMI ...

Yurtdışı İş İlanı Suudi Arabistan Dadı Hemşire

Yurtdışı İş İlanı Suudi Arabistan Dadı Hemşire


İŞKUR Yurtdışı İş İlanları, Suudi Arabistan İş Gücü Talebi.
Dadı:
Ücret: 800- 1000 Amerikan Doları
Hemşire:
Ücret: 1000 – 1200 Amerikan Doları

Firma: Ajay Prenses Sarah Bint Turki A.Al Saud
Adres: Posta Kutusu 5364
Riyad 11422 K.S.A.
Telefon: + 966-1- 4624400
Mail: ajay.nair@daralriyadh.comSÖZMEŞME...

DADI HEMŞİRE (BAKICI) İŞ SÖZLEŞMESİ

Çalışma Başlangıcı: En kısa zamanda.

Çalışanın İsmi:

Pasaport No: ............................. Tarih...............................
İletişim Bilgileri: (Ev).................. (Cep)........................(İş)........................................
Bundan sonra (İkinci Taraf veya Dadı /Bakıcı olarak adlandırılacaktır)
İşverenin (Ebeveyn) Adı:
Adresi:
İletişim Bilgileri (E)..........................(Cep)....................................(İş)...................................
Bundan sonra (Birinci taraf,İşveren olarak adlandırılacaktır)
Bakılacak çocukların sayısı: ......................
Çocukların isimleri: .................................................................................................................

Giriş:

Çalışmanın Şartları
A.1 Dadı/Bakıcı İşveren’in evinde ya da mülakat sırasında İşveren ve Dadı/Bakıcının üzerinde mütabakata varacakları yer (ler) de istihdam edilecektir. Çalışma (en kısa zaman içinde) başlayacak ve daha önce çalıştığı iş yeri ile ilişiğin kesilmesi gerekmektedir.

Madde 1 :
Yukardaki giriş bu sözlşemenin önemli bir unsurudur.

Madde 2 :

A.2 Dadı/Bakıcının görevleri aşağıda yer almaktadır:
1. Dadı/Bakıcı olarak üzerine düşen tüm görevleri yerine getirmek.
2. Çocuğun tüm beslenmesinden ve sağlık bakımından sorumludur.
3. Çocukla olması gerektiği şekilde oynamalı ve ilgilenmelidir.
4. Kraliyet sınırları içerisinde, çocuk odasının temizliği, çamaşır v.s. için birileri yardımcı olacak; ancak seyahat halinde iken çocukla ilgili tüm işlerden sorumlu olacaktır.

Madde 3:
İkinci taraf birinci taraf için dürüstçe ve samimiyetle çalışmakla yükümlüdür.

Madde 4:

A.3 Belirli çalışma saati yoktur. Tüm zamanlarda bütün görevlerini yerine getirecektir. İşveren ve Dadı/Bakıcı arasında işverenin ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda karşılıklı anlaşma ile gerekli dinlenme zamanı sağlanacaktır.
A.4 Dadı/Bakıcı çalışma saatleri içerisinde Dadı / Bakıcı olarak görev verilmediğinde veya aielnin tatil günlerinde eve bakım ve temizlik işleri ile ilgilenecektir.

Madde 5:
İkinci tarafın mali hakları:
B. Maaş ve tazminatlar

B.1 Dadı/Bakıcının brüt maaşı tecrübe ve niteliklerine bağlı olarak 800 Amerikan Dolarıdır. Dadı/Bakıcının maaşı her ayın son günü kendisine ödenecektir.

(Hemşire (Bakıcı) maaşı ön sayfada belirtilmiştir)

B.2 Dadı/Bakıcı aşağıdaki imkanlardan faydalanacaktır:

• Kalacak yer: İşveren kalacak yer temin edecektir.
• İşveren Dadı/Bakıcının sağlık harcamalarını karşılayacaktır.

Madde 6 :

C. Tatiller
C.1 Her 12 ayın sonunda Dadı/Bakıcı 30 (otuz) gün tatili hak eder.
C.2 Dadı/Bakıcı gelecek yıla ait izinlerini kullanamaz ya da kullanmadığı izin günlerine ait ücret talep edemez. Dadı/Bakıcı ilgili yıla ait tatillerini kullanacağını ispat etmek zorundadır.
C.3 Dadı/Bakıcı tatile çıkmadan en az 8 (sekiz) hafta önce bilgisini vermelidir. İstenilen tatil zamanı İşverence uygun görülmez ise, İşveren hem Dadı/Bakıcı hem de kendisine uygun bir alternatif bir dönem üzerinde anlaşabilir.
C.5 Çalışmanın sona ermesinde Dadı/Bakıcı kullanılmayan ama geçerli olan tatil sürelerinin ücretini alır. Dadı/Bakıcı geçerli hak edişinden daha fazla izin kullandı ise; İşveren Dadı/Bakıcının maaşından ilgili miktarı düşerek ödeme yapar.

Madde 7:

D. Gizlilik
D.1 Dadı/ Bakıcı İşverenin yazılı izni olmadan çalışma süresi boyunca veya çalışmanın sona ermesinden sonraki bir tarihte, İşverene ait, özelliği, koşulları veya yapısı itibari ile gizliliği açıkça tespit edilmiş herhangi bir bilgiyi ifşa edemez.

Madde 8:

E. Çalışmanın Sona Erdirilmesi

E.1 Herhangi bir taraf sözleşmeyi iptal etmek ister ise; diğer tarafa en az 30 gün önceden yazılı şekilde bildirmek zorundadır.
E.2 Dadı/Bakıcının işine aşağıdaki koşullar dahilinde anında bildirilmeden veya ödeme yapılmaksızın son verilebilir:
• Dadı /Bakıcı ciddi bir hata yapar ise veya işbu sözleşmenin hükümlerini sürekli şekilde ihlal ediyorsa
• İrtikap, şiddet, cinayet ya da yaralama, mala zarar verme, uygunsuz davranışlar, İslami kurallara uygun giyinmeme veya Kraliyet Ailesi protokolüne aykırı hareketten ( Protokol kuralları sözleşme zamanında incelemesi için ikinci tarafa verilecektir) dolayı yasal bir suç işler ise.
E.3 Hırsızlık, ayyaşlık, yasadışı ilaç kullanma, çocuk istismarı, ve saldırgan ya da tehditkar davranışlar (sözlü ya da fiili) veya kanunsuz ilişkiler gibi ciddi kusurlu davranışlar gösterir ise

Madde 9:

F. Disiplin Süreci
F.1 Disiplin Süreci altında tedbir almayı gerektien sebepler aşağıda sıralanmıştır:
• Dadı/Bakıcının ev içinde bütünlüğü bozan etkisinin olması
• Dadı/Bakıcının sözleşmede sıralanan görevlerini başarısızca yürütmesi
• Dadı/Bakıcının çalışma saatleri içinde vay dışında İşveren veya İşverenin çocuklarının ilişki ve saygınlığını zedeleyici faaliyetlerde bulunması
• Dadı/Bakıcının güvenilmez olması veya sürekli işe geç kalması
• Dadı/Bakıcının gizlilik ilkelerini ihlal etmesi
• Dadı/Bakıcının kanun dışı ilişkilerinin olması veya E.2 veya E.3 bendinde belirtilen hususların gerçekleşmesi.
Madde 10 :

G. Genel Maddeler

G.1 İşbu sözleşme Sudi Arabistan yasa ve düzenlemelerince ve uygun şekilde uyarlanacak ve yürütülecektir.

a) Pasaport bürosu kurallarına göre pasaport işverence saklanacak ve kalma izni kimlik nosu Dadı/Bakıcıya işverence sağlanacaktır.
G.2 Sözleşmenin süresi işe başlama tarihinden itibaren bir Gregoryen senesidir ve yıllık olarak herhangi bir tarafın diğerine sürenin bitiminden bir ay öncesine kadar yazılı şekilde yenilme olmamasına ilişkin tavsiyesi olmadığı müddetçe otomatik olarak yenilenir.
b) 12 aydan önce Dadı/Bakıcı sözleşmeden vazgeçer ise; 3600 Amerikan Dolarını ve ayrıca bilet ve diğer seyahat masrafları da dahil olmak üzere işverene ödeyecektir.

G.3 Bu sözleşme iki nüsha halinde, başvuru maksatlı olarak birer nüshası her bir tarafa verilmek üzere hazırlanmıştır.


İmza :.......................................... .......................................................
(Çalışan/Dadı/Bakıcının İsmi) (İmza)


Eşliğinde:


..............................................
Şahit

İmza:


............................................... .....................................................
(İşveren/Ebeveyn İsmi) (İmza)

Eşliğinde:


...........................................................

Şahit
» DEVAMI ...

İŞKUR Yurtdışı İşlere Yerleştirme

İŞKUR Yurtdışı İşlere Yerleştirme


Yabancı Bir Ülkede, Bir İşverene İş Sözleşmesiyle Bağlı Olarak Çalışanlar, Yurtdışı İşçi Olarak Kabul Edilir.

Türkiye İş Kurumu İŞKUR Yurtdışı İşler. Yurtdışında Çalışmak İçin Öncelikle İŞKUR’a Kayıt Olmanız Gerekiyor. Yurtdışı İşler İçin 14 Yaşını Doldurmuş Olmanız Gerekir. İşkur’un Yurtdışı İşler Sayfasından Yurtdışı İşleri Takip Edebilirsiniz. Yurtdışı İşler Sayfası…

Yurtdışına Çalışmaya Giderken İŞKUR Hizmet Akdini İmzalamanız Gerekir. Hizmet Akdi Üç Nüsha Olarak İmzaları, İşçi, İşveren ve İş Kurumunda Kalır. Yurt Dışı Hizmet Akdi İşçi ve İşveren Arasında Çalışma Yöntem ve Koşulları, Hak ve Borçları Belirler.

Yurtdışı İşçilerin Pasaport İşlemleri
Yurtdışında İşçi Olarak Çalışacakların Pasaportuna İŞÇİDİR Kaşesi, Eş ve Çocuklarının Pasaportlarında İŞÇİ AİLESİ Kaşesi Basılmalı, Emniyet Müdürlüklerine Pasaport Yazısı Yazılması Gerekmektedir.


Türkiye İle Sosyal Güvenlik Anlaşması Olan Ülkeler

Azerbaycan, Bosna Hersek, Kanada, Çek Cumhuriyeti, Arnavutluk, Kebek, Gürcistan, Makedonya, İngiltere, Belçika, Fransa, Libya, İsviçre, Danimarka, Norveç, İsveç, Norveç, Almanya, Hollanda, Avusturya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Romanya.

www.iskurkurslari.com
» DEVAMI ...

İSKUR Yurtdışı İş Irak Basra Projesi

İŞKUR yurtdışı iş Irak Basra Projesi.

IRAK BASRA Kerbela Projesinde Çalışacak İngilizce bilen personel aranmaktadır. İş Başvuruları Word dosyası formatında İngilizce CV ile aşağıdaki mail adreslerine müracat edebilirler.
mercglobal@biri.com.tr ,mercglobal@yahoo.com


Tel: 0312 230 31 82
IRAK BASRA Projesinden Çalıştırılmak Üzere Aranılan Personel Listesi.

Muhasebeci
Daktilo Katibi
Maliyet Mühendisi
Teknik ressam
Gözetmen
Planlama Mühendisi
Sürücü
Sözleşme Mühendisi
Saha Mühendisi
Marangoz
İnşaat mühendisi
İnşaat Ustası
Beton Ustası
Vinç Operatörü (Ağır)
Vinç Operatörü
Sürücü (Otobüs)
Elektrik Ustası
Elektrik Yardımcısı
Elektrik Kaynakçı
Elektrikçi
Elektronik Teknisyeni
Ekipman Operatörü
Enstrüman Tesisatçı
İzolatör Ustası
İzolatör Yardımcısı
Demir işçisi
Demir işçisi Yardımcısı
Laboratuar Teknisyenliği
İşçi (İnşaat)
İşçi (Genel)
İşçi Ustası
Elektrik Mekanik
Mekanik Yardımcısı
Makine mühendisi
Ressam
Ressam Yardımcısı
Boru Kaynakçı
Boru Genel Ustası
Tesisatçı
Ön işletmeye alma Teknisyeni
Müfettiş
Supervisor
Armador
Emniyet Müfettişi
Güvenlik Danışman
Bilirkişi
Tire tamirci
Ambarcı
Depo Yardman
Bekçi
» DEVAMI ...

Yurtdışı İş ve Hizmet Akdinin Önemi

Yurtdışı iş ve hizmet akdinin önemi.

Yurtdışında çalışacak personelin dikkatine.

Yurtdışına çalışmak için gidecek olan işçilerin, İŞKUR’un onayı alınmadan, yurtdışında çalışmaya başlamaları halinde, işin koşulları, sosyal hakları, ücret konusunda kayıplar yaşamaktadırlar. Yurtdışında çalıştırmak için işçi götüren işverenlerin götürecekleri işçilerden para talep etmesi yasak olduğu, kendilerinden para talep edilen işçilerin İŞKUR ile iletişime geçmeleri kendi yararlarına olacaktır.

Yurtdışına çalışmak için gidecek işçilerin, haklarını garanti altına alabilmeleri için İŞKUR hizmet akdini İŞKUR’ca onaylanmasını sağlamaları, işverenin yurtdışı hizmet akdini onaylamak istememesi halinde 0312 419 01 51 numaralı telefondan yardım alınabilir.
» DEVAMI ...

İŞKUR Yurtdışı İş Kuveyt Spor Grup

İŞKUR Yurtdışı İş Talepleri. Kuveyt’te Çalışacak İşgücü Talepleri.

Türkiye İş Kurumu Yurtdışında Çalışacak Nitelikli İşçiler Arıyor. Kuveyt The Champion Spor Grup Şirketi Nitelikli Personel Arıyor.

Kuveyt Merkezde yirmi sekiz bin metrekare 9 katlı spor tesisinde çalışacak, bay, bayan sağlık, fitnes ve güzellik merkezinde çalışacak personeller aranmaktadır.

Personel Sayıları:
Yüzücü: 8 Kadın Personel
Aerobikçi: 8 Kadın, 4 Erkek Personel
Fizik Tedavi Doktoru: 2 Kadın, 2 Erkek Personel
Fizik Tedavi Uzmanı: 8 Kadın, 8 Erkek Personel
Kuaför Saç Kesim ve Tasarım: 3 Kadın, 3 Erkek Personel
Jimnastik-Fitnes Antrenörü: 4 Erkek Personel
Kuaför Manikür ve Pedikür: 3 Kadın, 2 Erkek Personel
Kuaför Makjaj: 3 Kadın Personel
İstihdam Edilecektir.

Personelde Aranılan Şartlar:
Alanında en az iki yıl tecrübeli olmak. Doktorlar ve spa yöneticileri için 5 yıllık tecrübe şartı aranır. İleri seviyede İngilizce bilmek.
İş Koşulları:
İki yıl denem sözleşmesi, 1 senelik çalışanlara 15 gün yıllık izin verilir.
Ücretsiz ulaşım sağlanır.
Sağlık sigortası yapılır.
Her yıl için tek gidiş bileti yada her iki yıl için gidiş-dönüş bileti
Kalacak yer imkanı.

İletişim Tel: 00965-1840008
Mail: sportgroup@fasttelco.com
» DEVAMI ...